Sản phẩm

Firecryl FR

Mô tả
Firecryl FR là keo trám khe chịu lửa dạng đàn hồi cứng, một thành phần, gốc Acrylic.
Đặc tính kỹ thuật
- Ngăn chặn, làm chậm sự xâm nhập của ngọn lửa và khói.
- Khả năng chịu lửa lên đến 4 giờ trong hệ thống với back-rod gốc PE (EN 1366-4:2006, NBN 713.020, BS 476/20)
- Tăng thể tích và độ cứng khi tiếp xúc với ngọn lửa và trương nở khi nhiệt độ lên đến trên 120°C
- Duy trì tính đàn hồi và có thể sơn lên được
- Bền màu và chống thấm sau khi đóng rắn hoàn toàn
- Có thể sơn lên được sau khi đóng rắn
Ứng dụng
- Trám khe chịu lửa cho các hạng mục trong nhà
- Trám khe chịu lửa cho các vết nứt trên bề mặt bê tông và vữa trát
- Trám các khe kết nối chịu lửa cho nhà công nghiệp
- Trám khe chịu lửa cho các khe co dãn có độ chuyển vị đến 10%
Ghi chú
Đóng gói: 310 mL/600 mL
Màu sắc: Trắng và Xám