Disclaimer

Disclaimer

NEDERLANDS

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn aan de volgende voorwaarden onderworpen.

Alle op deze website gepubliceerde informatie, documenten en afbeeldingen zijn exclusief eigendom van Soudal N.V.

Aansprakelijkheid

Soudal N.V. heeft de informatie op deze website naar beste weten samengesteld. De informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel Soudal N.V. en zijn producten en diensten voor te stellen. Dit houdt echter geen garantie of verklaring in, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, inzake de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website. U dient er rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat deze informatie niet langer up-to-date is. Wij raden derhalve aan om alle op deze website verkregen informatie te controleren voordat u ze in welke vorm dan ook gebruikt. Het op deze website gegeven advies ontheft u niet van de verplichting om dit advies zelf te verifiëren - vooral inzake onze veiligheidsinformatiebladen en technische specificaties - ook inzake onze producten en de mate waarin deze geschikt zijn voor een toepassing. Mocht u advies nodig hebben betreffende onze producten of diensten, neemt u best contact met ons op. Noch Soudal N.V., noch de derden die betrokken waren bij de productie of de transmissie van deze website zijn aansprakelijk voor schade of nadeel voortvloeiend uit de toegang of de onmogelijkheid tot toegang tot deze website, uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie die op deze website is verstrekt.
 
Verkoop van Soudal Producten

Onze producten worden verkocht overeenkomstig de geldende versie van onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering.

 

 

ENGLISH

Your access and use of information on this web site is submitted to the following terms and conditions.

The content of this site is protected under applicable copyrights and trademarks laws.

 

Liability

Soudal makes reasonable efforts to provide accurate and current information on this site. However Soudal makes no representations or warranties, either express or implied, of any kind related to the information provided. The information on this site is provided only in order to inform about Soudal products and services.  Because the possibilities and application conditions of our products are many and varied, and lie beyond our control, it is the duty of the user to verify the compliance of its contemplated use with good practice, applicable laws and regulations. We can therefore in no event be held liable in case of utilization of our products, which is for instance not in compliance with legislation and regulation applicable in the country of the user.

 

Should you require information about the use or whether a product is appropriate for a given application, please contact us. Information related to product(s) is for use by technically skilled persons at their own discretion and risk and does not relate to the use of any product in combination with any other substance or in any process.

 

Soudal reserves its right to make additions, deletions, or modifications to the information at any time without prior notification. You agree that all access and use of this web site and its content is at your own risk. This site may provide links to third party web sites. Soudal shall not be responsible for accuracy or any other aspect of the information contained on such sites and shall not be liable for any damages or injury arising from your access to such sites. Links to other sites are provided only as a convenience and at your own risk.

 

Sales of Soudal Products

All products are sold according to the valid conditions of sale and delivery.