Video hướng dẫn thi công

Quay trở lại
Thi công keo trám khe Hướng dẫn sử dụng Foam PU Neo hóa học


Thi công keo trám khe


Thi công silicone bằng súng

Bơm keo cho nhà tắm

Bơm keo cho nhà bếp

Lắp đặt và hoàn thiện nẹp chân tường

Bơm keo cho cửa

Trám keo cho khe cần sơn lên được

Hướng dẫn sử dụng tuýp Fix All


Quay trở lại

Hướng dẫn sử dụng Foam PU


Lắp đặt cửa trong nhà với foam PU 1 thành phần

Lắp đặt cửa trong nhà với foam 2 thành phần

Bảo quản và sử dụng súng bắn foam

Hướng dẫn sử dụng foam PU dạng chai cải tiến

Quay trở lại

Neo hóa học


Lắp đặt neo thép bằng neo hóa học


Quay trở lại