Soudal đã có một năm 2015 tuyệt vời với kỷ lục mới

Doanh thu tăng trưởng từ 65 triệu Euro lên 630 triệu Euro với hơn 2,400 nhân viên.
Soudal 2015
Soudal 2015

Soudal đã có một năm 2015 tuyệt vời với kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận ròng, tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 12% và lợi nhuận ròng 23 triệu Euro.

Soudal hiện có 54 công ty con và 15 nhà máy trên toàn thế giới.

Tăng trưởng hữu cơ
Năm 2015, doanh thu của Soudal tăng trưởng trên 65 triệu Euro, đạt kỷ lục 630 triệu Euro. Chỉ trong vòng 5 năm gần đây nhất, doanh thu tập đoàn đạt con số ấn tượng 300 triệu Euro. Những thành tựu đó có được nhờ kiên định chiến lược tăng trưởng với tầm quan trọng to lớn của “tăng trưởng hữu cơ”. Kết quả kinh doanh không thuận lợi ở Trung Quốc và Nga do ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá được bù đắp bằng kết quả tuyệt vời từ châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Sự hiện diện mạnh mẽ ở cả hai phân khúc thị trường chuyên nghiệp và bán lẻ giúp duy trì tốc độ tăng trưởng chung của tập đoàn.

Năm kỷ niệm 2016
Soudal sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của tập đoàn vào năm 2016: Vic Swerts sáng lập tập đoàn vào ngày 19/9/1966 với chỉ 1 thành viên. Doanh thu của cả năm đầu tiên chỉ tương đương với doanh thu của 15 phút hiện nay! Mục tiêu sắp tới của tập đoàn là đạt doanh thu 700 triệu Euro năm 2016, là một phần của kế hoạch 1 tỷ Euro năm 2020.
Soudal 50 years

Xem thêm ở thông cáo báo chí