Báo cáo thường niên của tập đoàn Soudal

Soudal Annual Report 2019

Bấm vào đây để xem báo cáo thường niên online, các thành tựu phát triển, sự kiện và các số liệu của năm 2019.