Soudafix VE 400-SF

Beskrivelse
Soudafix VE 400-SF er et 2-komponent kjemisk anker for trykkfri sikring av armeringsjern, bolter, gjengestaver, skruer, spiker, profiler etc. i forskjellige kompakte og hule materialer slik som betong, tegl, leca, stein, gipsvegger etc.
Karakteristika
- Enkelt å bruke og påføre
- Kan påføres med standard fugemassepistol
- Bredt bruksområde, selv i våt betong omgivelser og under vann.
- Ved temperaturer så lavt som -10°C.(produktet må ha +15°C ved påføring under -5°C)
- Styren fritt, meget lite lukt
- Patronen kan gjenbrukes ved å skifte påføringsrør
- Vanntett og ugjennomtrengelig fiksering
- Høy kjemisk bestandighet
- ETA Godkjennelse.
Anvendelsesområder
Sikring av tunge materialer/krefter i solide og hule byggematerialer Trykkfri forankring også nærme kantene i konstruksjonen. Kan også benyttes som reparasjonsmørtel.
Forarbeidning
Påføres med standard fugemassepistol. Påføringstemperatur -10°C til +35°C. Før herding tørkes overskyte nde masse bort og det kan vaskes med white spirit eller aceton. Etter herding må overskytende fjernes med
hammer og meisel.
Bemerkninger
Art No. 130405 280ML SOUDAFIX VE400-SF NO-DK
EAN: 5411183135543 NOBB: 52595132