Soudaseal 215 LM

Beskrivelse
Soudaseal 215 LM er en MS-Polymer fugemasse for ekspansjonsfuger med stor bevegelse og fasadekledning.
Karakteristika
– Testet og tilpasset ISO 116000-F-25LM
– Høy heftefasthet på nesten alle overflater
– Utmerket klebeevne på porøse og ikke-porøse underlag
– Høyytelses mekaniske egenskaper
– Smidig elastisk gummi – kan strekkes til 50%
– Enkel påføring selv under ugunstige forhold
– Ingen bobledannelse innen fugemassen (ved bruksområder med høy temperatur og fuktighet)
– Primerløs kleing på mange underlag (unntatt hvor vanntrykk kan forekomme)
– Svært lett å bearbeide
– God ekstrudabilitet selv ved lave temperaturer
– Fargebestandig og UV-bestandig
– Økologiske fordeler – fri for isocyanater løsemidler, halogener og syrer
– Minimale helse- og sikkerhetshensyn
– Kan overmales med alle vannbaserte malinger og mange andre systemer
– Utmerket værbestandighet i alle klimaer
– Setter ikke flekker på porøse materialer så som naturstein, granitt (for marmor vennligst test et lite område)
Anvendelsesområder
Ekspansjons- og sammenføyingsskjøter innen bygningsindustrien
Fuging av skjøter i prefabrikkerte bygninger
Bevegelsesskjøter i høybyggskonstruksjoner
Tetting mellom vegg og dør- og vinduskarmer
Smidige skjøter i sjøfartsbransjen
Fleksibel sammenføying i campingvogner og mobile strukturer
Ubeskyttede bevegelsesskjøter på alle vanlige byggeunderlag
Forarbeidning
Metode: Manuell eller pneumatisk fugepistol
Påføringstemperatur: +5°C til +35°C
Rengjør: med spirit umiddelbart etter påføring og før herding
Glatting med såpeoppløsning før hinnedannelse
Utbedring: med Soudaseal 215LM
Bemerkninger
Art No. 101010 600mL Soudaseal 215Lm Concrete Grey
EAN: 5411183004092 NOBB: 41841338

Art No. 106333 600mL Soudaseal 215Lm Brown
EAN: 5411183009479 NOBB: 41867325