Silirub 2

Beskrivelse
Silirub 2 er en høy-kvalitets, nøytral, elastisk 1-komponents- skjøtelim basert på silikon.
Karakteristika
- Svært enkel å påføre
- UV-bestandig
- Nøytral herding
- Lavmodulær
- Meget god motstand mot aldring
- Svært god mostand mot fukt
- Permanent elastisk etter herding
- Svært god vedheft på mange materialer
- Kan ikke males
- Ikke egnet for naturstein
Anvendelsesområder
– Bygnings- og konstruksjonsskjøter
– Topptetning ved glassarbeid
– Tetning av paneler i polykarbon og polyakryl (konsulter vår tekniske service)
– Skjøter med høy bevegelse mellom ulike bygningsmaterialer
– Tetning mellom behandlet trevirke og glass
– Tetning mellom PVC og glass
Forarbeidning
Påfør produktet med en manuell, batteridrevet
eller pneumatisk fugepistol. Påfør Silirub 2
jevnt inn i fugen, uten luftlommer. Glatt fuger
med en spatelen med hjelp av en
etterbehandlingsløsning. Unngå at såpevannet
kommer mellom de sammenføyde kantene og
forsegleren (for å unngå tap av vedheft).
Påføringsmetode: Med en manuell,
pneumatisk eller batteridrevet fugepistol.
Rengjøring: Rengjør med Soudal Surface
Cleaner eller Soudal Swipex, umiddelbart etter
bruk Herdet Silirub 2 kan bare fjernes
mekanisk.
Etterbehandling: Med en såpeløsning eller
Soudal Finishing Solution før hinnedannelse.
Reparasjon: Med samme materiale
Bemerkninger
Art No 100251 600mL Silirub 2 White
EAN: 5411183002975 NOBB: 53000057

Art No 100252 600mL Silirub 2 Grey
EAN: 5411183002982 NOBB: 49139542

Art no 100253 600mL Silirub 2 Black
EAN: 5411183014350 NOBB: 49139557

Art No 100254 600mL Silirub 2 Brown
EAN: 5411183002999 NOBB: 49139512

Art No 118737 600mL Silirub 2 old white
EAN: 5411183087064 NOBB: 49139523

Art No 115801 600mL Silirub 2 Scan concrete grey
EAN: 5411183073357 NOBB: 49139353