Soudaseal Interiør 211

Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Soudaseal 211 Interiør er en nøytral, elastisk,
1-komponent fugeforsegler av høy kvalitet
basert på SMX-polymer.
Karakteristika
Egenskaper
- God vedheft på de fleste vanlige
byggematerialer.
- Oppfyller GEV EMICODE EC-1 PLUS:
Svært lavt utslipp
- Enkel å bearbeide, klemme ut (selv ved
lave temperaturer) og etterbehandle under
alle værforhold.
- Uten ftalater
- Tinnfrie
- Krymper ikke
- Forblir elastisk etter herding.
- Ingen lukt
- Ingen bobledannelse i forsegleren ved
bruk i høy temperatur og fuktighet.
- Kan påføres uten primer på mange
underlag (unntatt der det kan oppstå
vanntrykk)
- Kan males med vannbaserte systemer
- Uten løsemidler, halogener, syrer og
isocyanater.
Anvendelsesområder
- Ekspansjons og forbindelsesfuger
innendørs i bygningsindustrien: tetting av
spalter mellom vindus- og dørkarmer,
skjøter mellom vegg og tak, ...
- Bruksområder der forsegleren må kunne
overmales med vannbasert maling og lakk.
Tekniske spesifikasjoner
Kjemisk motstand
God motstand mot (salt-)vann, alifatiske
løsemidler, hydrokarboner, ketoner, estere,
alkoholer, fortynnede mineralsyrer og alkalier.
Dårlig motstand mot aromatiske løsemidler,
konsentrerte syrer og klorerte hydrokarboner
Forarbeidning
Påføringsmetode
Påføringsmetode: Med manuell eller
pneumatisk fugepistol.
Rengjøring: Rengjør med white spirit eller
Soudal Surface Cleaner umiddelbart etter bruk
(før herding).
Etterbehandling: Med en såpeløsning eller
Soudal Finishing Solution før hinnedannelse.
Reparasjon: Med samme materiale
Bemerkninger
Kommentarer
- Soudaseal 211 Interior kan overmales med
vannbaserte malinger, men på grunn av
det store antallet maling og lakk som er
tilgjengelig anbefaler vi på det sterkeste å
utføre en kompatibilitetstest før bruk.
- Malingen må være tilstrekkelig elastisk for
å tillate påføring på et elastisk
tetningsmiddel.
- Tørketiden for alkydharpiksbasert maling
kan øke.
- Soudaseal 211 Interiorkan ikke brukes
som en glassforsegler.
- Soudaseal 211 Interior er ikke egnet for
bruk på naturstein, kan gi misfarging.
- Ved påføring må du ikke søle fugemasse
på overflaten av materialene. Å maskere
overflaten rundt fugen kan hindre dette.
- Totalt fravær av UV kan forårsake
fargeendring på forsegleren.
- Soudaseal 211 Interior kan misfarges
under påvirkning av høyt UV-stress og i
mørke rom.
- Misfaring på grunn av kjemikalier, høye
temperaturer, UV-stråling kan forekomme.
Endring i farge påvirker ikke produktets
tekniske egenskaper.
- Ved bruk av forskjellige reaktive
fugemasser, må den første fugemassen
være fullstendig herdet før neste påføres.
- Ikke egnet for liming av akvarier.
- Må ikke brukes der det er fare for at den
kan stå permanent under vann.
- Kontakt med bitumen, tjære eller andre
materialer som slipper ut mykgjørere, som
EPDM, neopren, butyl osv. må unngås,
ettersom det kan medføre misfarging og
tap av vedheft.
Tips
Art No. 135771 290ML SOUDASEAL 211 NCS S-0502-Y WHITE
EAN: 5411183155251 NOBB: 55987101

Art No. 135583 290ML SOUDASEAL 211 RAL9016
EAN: 5411183154650 NOBB: 54310404

Art No. 134433 600ML SOUDASEAL 211 INTERIOR RAL9016
EAN: 5411183148185 NOBB: 55986904