การใช้งาน

การใช้งาน

Soudabond 680

รายละเอียด
กาวคุณภาพสูง เป็นกลางและมีส่วนประกอบที่ใช้ไฮบริดพอ
ลิเมอร์ การยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับวัสดุ ABS
คุณลักษณะ

-ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับ ABS PMMA PVC
- ช้ในงานอุตสาหกรรมขนส่ง
-มีความแข็งแรงทนทานสูง 4.2 MPa
-ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบ isocyanates, ตัวทำละลาย, ฮาโลเจน solvents,halogens และกรด
-ทาสีได้
-ทนทานต่อรังสี UV
การใช้งาน

-ใช้ยึดติดในงานส่วน ABS parts
-ใช้ยึดติดได้ทั้งในวัสดุที่มีความแข็งและอ่อน
-ใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถบัสหรือรถบ้าน
หมายเหตุ
สี : ขาว
ขนาด: 600 ml/sausage