การใช้งาน

การใช้งาน

Soudabond 642 Duo

รายละเอียด
กาว Polyurethane - 2 ส่วนผสม สำหรับ
งานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงบริเวณรอยต่อ หรือใช้เป็นกาวในงาน
อุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ
คุณลักษณะ
-กำลังรับแรงสูง
-แข็งตัวเร็ว
-ปราศจากตัวทำละลาย
-เหมาะสำหรับวิธี Post-InjectionSystem
-รับแรงได้ดี ภายใน 5-10 ชม.
หมายเหตุ
สี : เบจ
บรรจุ :หลอดแข็ง 2x300 ml. (6 คู่/กล่อง)