การใช้งาน

การใช้งาน

Soudabond 641

รายละเอียด
กาว Polyurethane – ชนิดส่วนผสมเดี่ยว
สำหรับงานประกอบเฟรมอลูมิเนียม เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงบริเวณรอยต่อ หรือใช้เป็นกาวใน
งานอุตสาหกรรมประกอบโลหะอื่นๆ
คุณลักษณะ
-กำลังรับแรงสูง
-เหมาะสำหรับวิธี Pre-Injection System
-ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม
-รับแรงได้ดีใน 24 ชม.
หมายเหตุ
สี : เบจ
บรรจุ :หลอดแข็ง 300 ml. (12 หลอด/กล่อง)