การใช้งาน

การใช้งาน

Surface Cleaner

รายละเอียด
น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวอลูมิเนียม
ก่อน/หลังการทำงานประกอบอลูมิเนียม
คุณลักษณะ

-ใช้ได้กับพื้นผิวอลูมิเนียม และพื้นผิวที่ไม่มี
รูพรุนอื่นๆ
-ทำความสะอาดคราบ Aluseal/ Polyurethane/Silicone/Hybrid ที่ยัง ไม่แข็งตัว -ไม่สร้างความเสียหายที่พื้นผิวอลูมิเนียม

· ใช้ได้กับ Aluseal / Soudabond 641 /
Soudabond 642 Duo
หมายเหตุ
สี : ใส
บรรจุ :กระป๋อง 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)