การใช้งาน

การใช้งาน

Premium LVT

รายละเอียด
กาวยืดหยุ่น ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย สำหรับ
-LVT / PVC
-Linoleum
-กระเบื้องยาง พื้นยาง พรม
-พื้นไม้
การใช้งาน
-พร้อมใช้งาน
-แรงยึดเกาะสูง
-ระยะเวลาการรอต่ำ ประมาณ 30 นาที
-สามารถเดินใช้งานได้ทันทีหลังการติดตั้ง
-ใช้กับ sub floor heater ได้
-ผ่านมาตรฐานด้านสารละเหย EC-1 Plus
-เป็นไปตามมาตรฐาน EN-14258
หมายเหตุ
สี : เบจ
บรรจุ : ถัง 13 กก.