การใช้งาน

การใช้งาน

Primer 150

รายละเอียด
น้ำยารองพื้นสำหรับ กาว/ยาแนวประเภท
ซิลิโคน ไฮบริด บนพื้นผิวที่มีรูพรุน
คุณลักษณะ
-ใช้งานง่าย
-เพิ่มกำลังการยึดเกาะ
-ป้องกันแรงดันน้ำบนพื้นผิวที่มีรูพรุน
การใช้งาน
-ใช้รองพื้นก่อนการยิงยาแนวประเภทซิลิโคน ไฮบริด
-เพิ่มการยึดเกาะให้กับยาแนวประเภทซิลิโคน ไฮบริด
หมายเหตุ
สี : ใส
บรรจุ :กระป๋อง 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)