การใช้งาน

การใช้งาน

Primer 100

รายละเอียด
"น้ำยารองพื้นสำหรับกาว/ยาแนวประเภท
โพลียูรีเทน บนพื้นผิวที่มีรูพรุน"
คุณลักษณะ
-ใช้งานง่าย
-เพิ่มกำลังการยึดเกาะ
-ป้องกันแรงดันน้ำบนพื้นผิวที่มีรูพรุนคุณสมบัติ

การใช้งาน
-ใช้รองพื้นก่อนการยิงยาแนวประเภทโพลียูริเทน
-เพิ่มการยึดเกาะให้กับยาแนวประเภทโพลียูริเทน
หมายเหตุ
สี : ใส
บรรจุ :กระป๋อง 500 มล. (6 กระป๋อง/กล่อง)