การใช้งาน

การใช้งาน

SMX-30 Plus

รายละเอียด
กาวปูพื้นไม้ปาร์เก้ เป็นสารละลาย ไม่ต้องใช้น้ำผสม เหมาะสำหรับพื้นปาร์เก้ทุกชนิด รวมไปถึงพื้นผิวภายในอาคาร
คุณลักษณะ
- พร้อมใช้งานทันที
- ผ่านการรับรองมาตรฐานสารระเหยอินทรีย์ EC-1R PLUS: very low emission จาก GEV-EMICODE ประเทศเยอรมัน
- ไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย
- ไม่ต้องใช้น้ำ
- ไม่มีไอโซไซยาเนต
- ใช้งานง่าย
- แข็งตัวได้ดีเมื่อเกลี่ยด้วยเกรียง แข็งตัวและสร้างแรงยึดเกาะได้เร็ว
- มีแรงยึดเกาะสูงตามมาตรฐาน EN14293
- คงความยืดหยุ่นหลังแข็งตัว
- เหมาะสำหรับงานที่ให้ความร้อนใต้พื้น
การใช้งาน
กาวปูพื้นไม้ปาร์เก้ เป็นสารละลายและไม่ต้องใช้น้ำผสม เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในอาคารและพื้นไม้ทุกชนิด เช่น ไม้จริง ไม้กระดาน แผ่นไม้ และไม้ลามิเนต
หมายเหตุ
3 x 6 kg = 18kg
โอ๊คอ่อน