การใช้งาน

การใช้งาน

T-Rex Bond Water Based

รายละเอียด
กาวตะปูสูตรน้ำ กำลังรับแรงสูง มีส่วนผสมของ
ไฟเบอร์ ยึดเกาะได้ทันที (ขณะยังไม่แข็งตัว) ยึดเกาะ
ได้หลากหลายวัสดุยึดเกาะทันที โดยไม่ต้องมีวัสดุ
ค้ำยัน
คุณลักษณะ
-ยึดเกาะทันที แม้ในแนวผนัง และงานเพดาน
-แรงยึดเกาะทันที 300 กก/ตร.ม.
-ไม่มีกลิ่น
-ทาสีทับได้
การใช้งาน
-งานบัวไม้ บัวโฟม PU บัวโฟม PS
-ติดกระจก กระเบื้อง เซรามิก
-ติดวัสดุต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง โดยไม่ต้องใช้ตะปู
-งานประกอบขึ้นรูป ในงานอุตสาหกรรม
-ยึดติดวัสดุ โดยไม่ต้องใช้น็อตหรือตะปู

** วัสดุอย่างน้อย 1 ด้าน ต้องเป็นวัสดุที่มีรูพรุน **
หมายเหตุ
สี : ขาว
บรรจุ :หลอด 310 มล. (24 หลอด/กล่อง)