ผลิตภัณฑ์

Aluseal

รายละเอียด
ยางสังเคราะห์เนื้อใส สำหรับป้องกันหน้าตัด
อลูมิเนียมบริเวณรอยต่อ ไม่ทำลายสี สีผง ป้องกัน
การเกิดสนิมบริเวณหน้าตัดอลูมิเนียม
คุณลักษณะ
-ป้องกันน้ำ สภาพอากาศ บริเวณรอยต่ออลูมิเนียม
-ทนทานต่อแสงแดด
-ยืดหยุ่นตัวสูง
-สามารถใช้คู่กับ Soudabond 641,
Soudabond 642 Duo"
หมายเหตุ
"สี : ใส
"
บรรจุ :หลอดแข็ง 310 มล. (12 หลอด/กล่อง)