ผลิตภัณฑ์

Pro 20 D

รายละเอียด
กาว PVA สำหรับไม้ พร้อมใช้งาน แห้งเร็วมาก
คุณลักษณะ
- ใช้งานง่าย
- เมื่อแห้งแล้วจะค่อนข้างใส
- มีแรงยึดเกาะสูง
- แห้งเร็วมาก
การใช้งาน
- ใช้เป็นกาวสำหรับงานรอยต่อทั่วไปของไม้
- ใช้เป็นกาวสำหรับงานไม้
- ใช้เป็นกาวสำหรับงานกระดาษ
- ใช้กับไม้ ไม้บอร์ด ไม้อัด หรือวีเนียร์
- ใช้ติดไม้เนื้ออ่อน
- ใช้ยึดในงานก่อสร้าง เช่น รอยบาก เดือย รอยตะปู เป็นต้น
หมายเหตุ
750ml
ขาว