ผลิตภัณฑ์

Pro 10 D

รายละเอียด
กาว PVA สำหรับไม้ พร้อมใช้งาน แห้งเร็ว
คุณลักษณะ
- ใช้งานง่าย
- เมื่อแห้งแล้วจะค่อนข้างใส
- มีแรงยึดเกาะสูง
การใช้งาน
- ใช้เป็นกาวสำหรับงานรอยต่อทั่วไปของไม้
- ใช้เป็นกาวสำหรับงานกระดาษ
หมายเหตุ
750g / 5kg
ขาว