ผลิตภัณฑ์

MS-30 Plus

รายละเอียด
กาวปูพื้นไม้ปาร์เก้ เป็นสารละลาย ไม่ต้องใช้น้ำผสม เหมาะสำหรับ พื้นไม้เอนจิเนีย ไม้จริง รวมถึงพื้นผิวภายในอาคาร
คุณลักษณะ
- ยืดหยุ่นตลอดเวลา
- ผ่านการรับรองมาตรฐานสารระเหยอินทรีย์ EC-1R PLUS: very low emission จาก GEV-EMICODE ประเทศเยอรมัน
- พร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องผสมอย่างอื่น
- ไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย
- ไม่ต้องใช้น้ำ
- ไม่มีไอโซไซยาเนต
- ใช้งานง่าย
- แข็งตัวได้ดีเมื่อเกลี่ยด้วยเกรียง
- แข็งตัวและสร้างแรงยึดเกาะได้เร็ว
- มีแรงยึดเกาะสูง ตามมาตรฐาน EN14293
- เหมาะสำหรับงานที่ให้ความร้อนใต้พื้น
- ระวังอย่าให้เปื้อนมือ
การใช้งาน
กาวปูพื้นไม้ปาร์เก้ เป็นสารละลายและไม่ต้องใช้น้ำผสม เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในอาคารและพื้นไม้ทุกชนิด เช่น ไม้จริง ไม้กระดาน แผ่นไม้ และไม้ลามิเนต
หมายเหตุ
16kg
น้ำตาลอ่อน