ผลิตภัณฑ์

Fire Blanket FR

รายละเอียด
เทปอะคริลิคกันไฟ มีความยืดหยุ่นปานกลาง มีกาวด้านหลังในตัว
คุณลักษณะ
- ทนไฟและควัน
- ขยายตัวเมื่อสัมผัสกับไฟ
- ขยายตัวเมื่อความร้อนมากกว่า 120°C
- ยืดหยุ่นได้หลังแข็งตัว สามารถทาสีทับได้
- กันน้ำได้หลังจากแข็งตัว
- ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวที่มีรูพรุน
การใช้งาน
ใช้อุดช่องว่างรอบรางสายไฟและท่อร้อยสายไฟ (ควรใช้คู่กับสินค้าชนิดอื่นเสมอ)