ผลิตภัณฑ์

Firecryl FR

รายละเอียด
อะคริลิค มีความยืดหยุ่นปานกลาง มีคุณสมบัติกันไฟ
คุณลักษณะ
- สามารถกันไฟและควัน
- กันไฟได้ถึง 4 ชั่วโมงเมื่อใช้กับยางรอง PE (ตามมาตรฐาน EN 1366 Part 4-NBN713.020- BS 476/20)
- ขยายตัวเมื่อสัมผัสกับไฟ
- ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนมากกว่า 120°C
- ยึดหยุ่นและสามารถทาสีทับได้
- กันน้ำได้หลังจากแข็งตัว
- สามารถทาสีทับได้หลังจากแข็งตัว
การใช้งาน
- เหมาะสำหรับงานกันไฟภายในอาคาร
- ใช้ยาแนวกันไฟรอยต่อในคอนกรีตและปูน
- สำหรับยาแนวรอยต่อในอาคาร
- ใช้ยาแนวกันไฟของรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัวได้ถึง 10%
หมายเหตุ
310ml / 600ml
ขาว, เทา