ผลิตภัณฑ์

T-Rex Bond

รายละเอียด
กาวตะปู ผลิตจากยางสังเคราะห์ มีแรงยึดเกาะสูง
คุณลักษณะ
- ใช้งานได้หลากหลาย
- ยึดเกาะได้กับวัสดุพื้นผิวไม่เรียบ
- ใช้แทนน็อตหรือตะปู
- มีแรงยึดเกาะทันทีที่ติดวัสดุ
- ใช้กับโพลีสไตรีนได้
การใช้งาน
- ใช้กับงานต่าง ๆ เช่น บัว ตัวจบงาน ตัวปิดงาน แผ่นวัสดุตกแต่งภายใน กระเบื้องเซรามิค วัสดุตกแต่งต่าง ๆ เป็นต้น
- ใช้ได้ทั้งวัสดุที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุน
- คณุสมบัติเฉพาะในการเติมร่องจึงทําให้สามารถใช้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบได้
หมายเหตุ
310ml
เบจ