ผลิตภัณฑ์

T-Rex Bond (waterbased)

รายละเอียด
กาวตะปูสูตรน้ำ ปราศจากตัวทำละลาย มีแรงยึดเหนี่ยวสูง มีแรงยึดติดเบื้องต้นสูงกว่า 140 kg/m2
คุณลักษณะ
- ปราศจากตัวทำละลาย
- ยึดเกาะได้กับวัสดุพื้นผิวไม่เรียบ
- มีแรงยึดติดเบื้องต้นสูงกว่า 140 kg/m2
- กันความชื้น
- สามารถทาสีทับได้
- ใช้แทนน็อตหรือตะปู
การใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ยึดติดวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น ไม้ แผ่นวัสดุตกแต่งภายใน โลหะหรือหิน ฯลฯ เข้ากับวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ หิน ปูน หรือไม้อัด ฯลฯ
หมายเหตุ
310ml
ขาว