การประกันคุณภาพ

ซูดาลถือเป็นตัวเต็งในเรื่องของคุณภาพสินค้าและการบริการมาตลอด และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 ในปี ค.ศ. 1992 บริษัทที่ค่อนข้างเล็กอย่างซูดาลถือว่ามีการพัฒนาไปอย่างมากท่ามกลางเครือบริษัทระหว่างประเทศทั้งหลายอย่างเช่น โซลเวย เป็นต้น ซูดาลได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในปี ค.ศ. 2004 และ จากการที่เป็นผู้นำตลาดในด้านซิลิโคนยาแนว, พียูโฟม, กาวยาแนวและผลิตภัณฑ์กันชื้นนั้นซูดาลแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001 เป็นการรับประกันคุณภาพการผลิต การติดตั้ง และการบริการ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมองค์กรทั้งหมดรวมถึงระบบการทำงานที่สะท้อนถึงหลักปรัชญาที่จะนำมาใช้กับพนักงานในองค์กร

ด้วยผลประกอบการที่มีมูลค่ามากกว่าห้าร้อยล้านยูโรซึ่งกว่า 90% มาจากการส่งออกดังนั้นการรับรองมาตรฐาน ISO จึงมีความสำคัญมากต่อบริษัทซูดาล และถือเป็นความประทับใจแรกของการประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ถึงแม้ว่าจะได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่นับเป็นเหตุผลที่จะหยุดหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหลายที่จะคอยควบคุมและวัดประสิทธิภาพภายในของซูดาล ซึ่งทางซูดาลก็ให้ความร่วมมืออย่างดี มาตลอดและยังมั่นใจได้อีกว่าซูดาลจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาหุ้นส่วนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ความเห็นชอบ

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของซูดาลได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ