SPS Garantie


 

Garantieprocedure SPS

1. Aanmelding van het project bij Soudal NV

 

Om in aanmerking te komen voor een projectgarantie dient minstens 4 weken vooraf een aanvraag ingediend te worden door middel van het formulier “Aanmelding project gevelbekleding”. Dit formulier kan u hieronder terugvinden. De aanvraag dient voorzien te zijn van tekeningen van de gevelaanzichten en plaatsingsdetails en opgestuurd te worden naar Soudal NV.

 

Aanmelding project Gevelbekleding

 

2. Evaluatie

 

Soudal NV bepaalt vervolgens of aan het project een garantie kan verleend worden. Indien dit het geval is, wordt een projectnummer toegewezen en wordt aan de aanvrager een bevestiging gestuurd.

 

3. Projectinspectie

 

Soudal NV zal contact opnemen met de uitvoerder van de gevelpanelen om het project bij aanvang te bezoeken. Tijdens dit bezoek zal worden nagegaan of de verlijming juist wordt uitgevoerd en of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Deze gegevens worden bijgehouden en ingevuld en mede ondertekend door de uitvoerder en hoofdaannemer. Tijdens de uitvoering van het project zijn meerdere werfbezoeken mogelijk.

De uitvoerder dient dagelijks verwerkingsstaten bij te houden in een logboek.

 

4. Gereedmelding project

 

Na beëindiging van de werken dient de uitvoerder of de aanvrager van de projectgarantie het project gereed te melden door een hiervoor bestemd formulier ingevuld naar Soudal NV te sturen binnen één week na afwerking van het project.

 

5. Projectgarantie

 

Indien aan alle voorwaarden voldaan is, zal de projectgarantie in tweevoud worden toegestuurd aan de aanvrager die beide documenten voor akkoord dient te ondertekenen en terug te sturen naar Soudal NV. Na ontvangst zal Soudal NV de projectgarantie eveneens ondertekenen en één exemplaar terugsturen naar de aanvrager.