Aydınlatma Metni

İletişim Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Soudal Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız adınız, soyadınız, mesleğiniz, e-posta ve adres bilgileri olmak üzere paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Ayrıca işbu form ile bize gönderdiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Soudal Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’nin Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mah. Vakum Cad. No:4 Parsel D-19 Tuzla-İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@Soudal.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz bir BAŞVURU FORMU sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına hazırlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için üzerine tıklayınız